Frilandslivet

Frilandslivet er et lille landbrug beliggende 1o km syd for Silkeborg. Gældende for vores dyr er at de er ekstensive racer, dvs. at de ikke fryser i kulden, og derfor går ude hele året.

Hovedparten af dyrene hos os er kvæg af racen Galloway (læs mere om det under frilandskød). Vores kvæg får kalve i det tidlige forår, hvorefter de fra maj til oktober/november afgræsser naturarealer i det midtjyske højland.

Vores geder er af racen Boer, som er en race som bruges udelukkende for kødets skyld. Gederne har vi hjemme på ejendommen hele året, til stor glæde for forbipasserende som snakker med dem og fodre dem.

Sortbroget landracesvin hører til en af de bevaringsværdige gamle husdyrsracer. Vi har dem til at gå ude hele året hjemme på gården.

I 2017 vil vi gøre klar til at udvide vores besætning med får af racen Suffolk. Suffolk er en engelsk fårerace, som giver noget rigtig godt kød. Vores plan er at disse dyr også skal indgå i naturpleje i det midtjyske højland, evt. sammen med vores Galloway.